Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните притивоепидемични мерки.

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните притивоепидемични мерки.